نیوتکنیک

آموزش خیاطی

طرز کار چرخ خیاطی به زبان ساده

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:7  توسط رستگاری  | 

انتقال پنس2

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:55  توسط رستگاری  | 

انتقال پنس 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ساعت 11:37  توسط رستگاری  | 

با تشکر از خانم معتمدی برای ارسال این عکس زیبا

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۰ساعت 15:20  توسط رستگاری  |